Przejdź do głównej zawartości

Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego – co się zmieni?

Wycena nieruchomości to ważny proces, który ma znaczenie dla wielu osób i instytucji. Nie tylko właściciele nieruchomości, ale też banki, urzędy, sądy czy inwestorzy korzystają z usług rzeczoznawców majątkowych, aby określić wartość nieruchomości dla różnych celów.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

W jaki sposób rzeczoznawcy majątkowi dokonują wyceny nieruchomości? Jakie metody i techniki stosują? Jak sporządzają operaty szacunkowe? Na te pytania odpowiada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, które obowiązuje, co prawda z licznymi zmianami, od 2004 roku. Jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nowy projekt, który ma wejść w życie 9 września 2023 roku. Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ma na celu uszczegółowienie, uelastycznienie i uaktualnienie obowiązujących procedur.

Co się zmieni?

W projekcie rozporządzenia zaproponowano uszczegółowienie m.in. sposobów wyceny w podejściu porównawczym, nieruchomości rolnych i leśnych, ograniczonych praw rzeczowych, stopnia zużycia nieruchomości, treści i podpisywania operatu szacunkowego. Doprecyzowano zasady wycen na potrzeby ustalania opłat adiacenckich czy opłaty planistycznej. Ponadto, wprowadzono nowe rozwiązania, takie jak regulacja kwestii oględzin nieruchomości, możliwość parametrycznego określania wartości nieruchomości przed podziałem oraz modyfikacja metody wskaźników szacunkowych gruntów. Wreszcie, do rozporządzenia włączono najważniejsze zasady zawarte w standardzie zawodowym „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”, który przestanie obowiązywać po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

Jakie są opinie środowiska rzeczoznawców majątkowych na temat nowego projektu rozporządzenia?

Projekt spotkał się z różnymi reakcjami ze strony środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz innych zainteresowanych stron. Niektórzy uważają, że projekt jest korzystny i wprowadza uproszczenia i ujednolicenia w procedurze wyceny nieruchomości. Inni krytykują projekt za brak uwzględnienia aktualnych trendów rynkowych, niedostosowanie do standardów międzynarodowych oraz naruszenie zasady niezależności rzeczoznawcy majątkowego.

Pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi

Czy nowe rozporządzenie będzie lepsze od starego? Czy rzeczoznawcy majątkowi będą zadowoleni z nowych przepisów? Czy nowe rozporządzenie przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności wyceny nieruchomości? To pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nowy projekt rozporządzenia ma swoje zalety i wady oraz budzi kontrowersje i dyskusje. Ważne jest jednak, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje w prawie dotyczącym wyceny nieruchomości i mieć własne zdanie na ten temat. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia.

Może Cię zainteresować:

Operat szacunkowy w 15 krokach

Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Udostępnij post: