Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. W HERMANN PROPERTY zamówisz kompleksową wycenę każdego rodzaju nieruchomości oraz związanych z nimi praw. Operaty szacunkowe przygotowujemy nie tylko dla celów inwestycyjnych, ale w każdej sytuacji, w której chcesz poznać wartość nieruchomości, na przykład w celu podziału majątku, ustalenia odszkodowania czy zniesienia współwłasności. Wyceniamy nieruchomości także na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

Profesjonalną wycenę nieruchomości w formie operatu szacunkowego może sporządzić wyłącznie rzeczoznawca majątkowy – w HERMANN PROPERTY zajmują się tym doświadczeni specjaliści, posiadający uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Koniec z wątpliwościami i godzinami poświęconymi na szukanie rzetelnych informacji. U nas otrzymasz konkretne odpowiedzi na swoje pytania i przejrzysty operat szacunkowy – czarno na białym, bez niedomówień.

Czy na pewno potrzebujesz rzetelnej wyceny nieruchomości? Tak, jeśli chcesz:

  • uniknąć przeinwestowania i zapłacić za nieruchomość tyle, ile rzeczywiście jest warta;
  • mieć argument w negocjacjach cenowych i uzyskać korzystniejszą cenę transakcji;
  • zyskać podstawę do ustalenia odpowiedniej wysokości odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z Twojej nieruchomości;
  • mieć rzetelną informację o wartości nieruchomości w kwestiach regulowanych w drodze postępowania sądowego lub administracyjnego;
  • odpowiednio zabezpieczyć swoją nieruchomość w umowie najmu lub dzierżawy;
  • zwiększyć szansę na sprawne otrzymanie kredytu – operat szacunkowy to dokument, którego często wymagają banki przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Zobacz, jakie wyceny wykonujemy:

Wycena mieszkań

Wycena domów

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena działek budowlanych

Wycena gruntów inwestycyjnych

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Wycena służebności przesyłu i innych ograniczonych praw rzeczowych

Wycena dla potrzeb dochodzenia odszkodowań

Wycena dla potrzeb postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych

Zobacz, co obejmuje wycena nieruchomości:

Stan prawny

Na podstawie badania księgi wieczystej oraz innych dokumentów ustalimy stan prawny nieruchomości.

Stan faktyczny

Na podstawie oględziny nieruchomości oraz zbadania niezbędnej dokumentacji ustalimy stan techniczny i użytkowy, stan zagospodarowania, uzbrojenie.

Przeznaczenie

Ustalimy przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych.

Analiza rynku

Zbadamy ceny sprzedaży i czynsze najmu, ustalimy dynamikę cen oraz scharakteryzujemy rynek nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny.

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Ustalimy od czego zależy wartość Twojej nieruchomości, czy jest to np. lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo, stan techniczny budynku, powierzchnia użytkowa, kondygnacja, czy inne czynniki.

Założenia i obliczenia

Wskażemy przyjęte założenia, opiszemy zastosowane podejścia, metody i techniki wyceny, przedstawimy niezbędne obliczenia i uzasadnimy wynik końcowy.

Chcę poznać wartość swojej nieruchomości.