Przeprowadzimy analizę, która da Ci wiedzę na temat rzeczywistej sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości. Pozwoli zweryfikować Twoje plany inwestycyjne i wycofać się z tych nieopłacalnych czy ryzykownych.

Zapomnij o danych z internetowych baz czy wycenach na portalach nieruchomości. To ogólne informacje, które bardzo często nie mają odzwierciedlenia na rynku lokalnym – stawkach w małych miastach, w danej dzielnicy czy nawet ulicy, a tym samym nie pozwalają podjąć wartościowej decyzji. W rezultacie możesz niedoszacować swoją nieruchomość lub jako kupujący – przepłacić.

Możesz także tego uniknąć. Skorzystaj z analizy rynku, jeśli chcesz:

  • mieć rzetelną wiedzę na temat lokalnego rynku i swoich szans inwestycyjnych;
  • uzyskać wsparcie przy realizacji inwestycji;
  • podejmować trafne decyzje inwestycyjne;
  • zoptymalizować swoje inwestycje i zwiększyć zyski;
  • ograniczyć ryzyka inwestycyjne;
  • poznać średnie ceny nieruchomości na lokalnym rynku oraz ich dynamikę;
  • poznać czynniki wpływające na poziom cen na rynku lokalnym;
  • ustalić odpowiedni czynsz najmu nieruchomości.

Zyskaj fachowe wsparcie w zakresie:

Analizy rynku nieruchomości

Zbadamy ceny sprzedaży, określimy trendy zmiany cen, przeprowadzimy monitoring czynszów najmu. Przeprowadzimy analizę społeczno-ekonomiczną lokalizacji nieruchomości.

Analizy opłacalności inwestycji

Przeprowadzimy analizę SWOT nieruchomości, analizę konkurencji, zidentyfikujemy ryzyka inwestycyjne, przeprowadzimy analizę najlepszego wykorzystania nieruchomości.

Prognozy skutków finansowych

Sporządzamy prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ocenimy istniejące uwarunkowania planistyczne i przewidywane kierunki rozwoju.

Podejmij zyskowną decyzję.

Napisz do nas