Przejdź do głównej zawartości

Terminy egzaminów na rzeczoznawcę majątkowego w 2024 roku

Droga do zdobycia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nie należy do najłatwiejszych. Najpierw trzeba uzyskać wykształcenie wyższe, następnie ukończyć studia podyplomowe i odbyć praktykę zawodową. Ale to nie koniec! Trzeba jeszcze zdać egzamin państwowy. Sprawdź terminy egzaminów na rzeczoznawcę majątkowego w 2024 roku.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę majątkowego

Postępowanie kwalifikacyjne na rzeczoznawcę majątkowego składa się z dwóch etapów:

 1. etapu wstępnego,
 2. egzaminu.

Postępowanie przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, a zespół prowadzący postępowanie (zespół kwalifikacyjny) składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. Z dalszej części artykułu dowiesz się jak przebiega egzamin oraz jakie są terminy egzaminów na rzeczoznawcę majątkowego w 2024 r.

Na czym polega etap wstępny postępowania

Etap wstępny postępowania kwalifikacyjnego polega na weryfikacji:

 1. czy osoba kandydująca na rzeczoznawcę majątkowego spełnia wymogi, o których mowa w art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. czy:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
  • posiada wyższe wykształcenie,
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości lub studia wyższe, których program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości;
 1. czy dziennik praktyki zawodowej dołączony do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości spełnia wymogi, o których mowa w § 11-13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
 2. w przypadku dołączenia do wniosku projektów operatów szacunkowych – czy projekty te dotyczą nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Po przeprowadzeniu etapu wstępnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna decyduje, czy kandydat może zostać dopuszczony do egzaminu.

Jak przebiega egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego składa się z dwóch części:

 1. pisemnej,
 2. ustnej.

W części pisemnej kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu wyceny nieruchomości. Ta część trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu test wielokrotnego wyboru, który składa się z 90 pytań. Z testu można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Szczęśliwcy, którzy zdołają uzyskać co najmniej 65 punktów będą mogli przystąpić do części ustnej egzaminu.

W części ustnej egzaminu sprawdzane są umiejętności praktyczne kandydatów. W trakcie przygotowania praktycznego do zawodu kandydaci opracowywali sześć projektów operatów szacunkowych, realizując sześć różnych procedur wyceny. Na egzaminie ustnym kandydaci muszą omówić dwie spośród tych procedur. Procedury do omówienia są wybierane przez zespół kwalifikacyjny.

Inną ścieżką, zdecydowanie rzadziej wybieraną przez kandydatów, jest możliwość omówienia dwóch losowo wybranych procedur wyceny z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

Z części ustnej egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty, aby zdać egzamin wymagane jest zdobycie co najmniej 14 punktów.

Sprawdź terminy egzaminów na rzeczoznawcę majątkowego w 2024 roku

Terminy i miejsce postępowania kwalifikacyjnego wyznacza Minister Rozwoju i Technologii. W 2024, zgodnie z komunikatem ww. ministra, postępowania kwalifikacyjne odbędą się w następujących terminach.

egzamin na rzeczoznawce majatkowegoŹródło: Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Technologii, poz. 30).

Czy trudno zdać egzamin na rzeczoznawcę majątkowego?

Egzamin nie należy do łatwych. Zakres materiału do opanowania jest bardzo obszerny, a częste zmiany przepisów prawa nie ułatwiają nauki kandydatom przygotowującym się do egzaminu. O skali trudności egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego świadczy także niska zdawalność, która wynosi około 10%.

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego – jak się przygotować?

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego to temat budzący duże zainteresowanie wśród kandydatów do zawodu. Jeżeli chcesz przygotować się do egzaminu bez poczucia przytłoczenia i działania po omacku, na naszym blogu Hermann Property znajdziesz wiele przydatnych i aktualnych treści, które pomogą Ci poszerzyć wiedzę. Jeśli potrzebujesz wsparcia albo chcesz zrozumieć procedury wyceny, skontaktuj się z nami.

Może Cię zainteresować:

Operat szacunkowy – przegląd zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości

Co to jest elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego i jak go przygotować?

Operat szacunkowy w 15 krokach

Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach

Udostępnij post: