Przejdź do głównej zawartości

Nowy obowiązek dla biegłych sądowych – posiadanie konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawa, od 14 marca 2024 roku biegli wpisani na listę biegłych sądowych mają obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Nowa regulacja, zawarta w art. 157 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ma na celu usprawnienie wymiany informacji oraz dostępu do dokumentacji sądowej dla osób zaangażowanych w procesy sądowe.

Co to jest Portal Informacyjny Sądów Powszechnych?

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych to platforma internetowa stworzona w celu usprawnienia wymiany informacji między sądami a uczestnikami procesów sądowych oraz innymi uprawnionymi podmiotami. Posiadanie konta w Portalu Informacyjnym pozwala na uzyskanie do różnorodnych danych i dokumentów związanych z postępowaniami sądowymi, takich jak stan sprawy, terminy posiedzeń, oraz elektroniczne dokumenty generowane przez sąd.

Procedura rejestracji w Portalu Informacyjnym

W celu spełnienia tego obowiązku, biegli sądowi muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zarejestrowania konta w portalu. Procedura rejestracji jest stosunkowo prosta i obejmuje następujące kroki.

  1. Założenie konta użytkownika zwykłego: pierwszym krokiem jest założenie konta zwykłego użytkownika w Portalu Informacyjnym. Można to zrobić poprzez aplikację login.gov.pl lub mObywatel, gdzie aktywacja konta następuje automatycznie. Alternatywnie, można skorzystać z opcji „zarejestruj się” i aktywować konto poprzez pracownika sądu okręgowego lub rejonowego.
  2. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień biegłego: po założeniu konta jako użytkownik zwykły, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień biegłego. Ten krok wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego wpis na listę biegłych, czyli skanu decyzji ustanawiającej biegłym sądowym.
  3. Oczekiwanie na potwierdzenie: po złożeniu wniosku, użytkownik będzie musiał poczekać na potwierdzenie nadania uprawnień biegłego na swoim koncie.

biegły sadowy portal informacyjny

Zalety posiadania konta w Portalu Informacyjnym

Posiadanie konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych otwiera drzwi do wygodniejszej, szybszej i bardziej efektywnej pracy dla biegłych sądowych. Wśród najważniejszych zalet można wymienić następujące.

  1. Szybszy dostęp do informacji: posiadanie konta w portalu umożliwia biegłym sądowym szybszy dostęp do istotnych informacji związanych z sprawami sądowymi. Zamiast czekać na tradycyjne doręczenie papierowych dokumentów, biegli mogą teraz śledzić postępy sprawy online.
  2. Łatwiejsza komunikacja z sądem: dzięki systemowi komunikacja między biegłymi a sądem staje się bardziej efektywna. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.
  3. Możliwość odbierania elektronicznych pism sądowych: posiadanie konta w Portalu Informacyjnym umożliwia biegłym odbieranie elektronicznych pism sądowych poprzez ten portal. To znacząco skraca czas oczekiwania na dokumentację sądową i eliminuje ryzyko utraty papierowych dokumentów.
  4. Powiadomienia mailowe: system automatycznie generuje powiadomienia mailowe zapewniające informowanie użytkownika o zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.

Wprowadzenie obowiązku posiadania konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych to krok w kierunku nowoczesnego i efektywnego funkcjonowania systemu sądowego. Dzięki temu narzędziu, biegli sądowi zyskują szybszy dostęp do niezbędnych informacji oraz mogą aktywniej uczestniczyć w procesach sądowych.  Posiadanie konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych staje się nie tylko obowiązkiem, ale także szansą na udoskonalenie pracy biegłych sądowych oraz całego systemu sądownictwa.

 

Przeczytaj także:

Biegły w dziedzinie wyceny nieruchomości i jego rola w postępowaniu sądowym

Oględziny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – co się zmieniło?

Opis i oszacowanie nieruchomości – co się zmieniło?

Udostępnij post: